V databázi máme 3 159 zodpovězených dotazů

Čeština v úřední praxi: Tvorba srozumitelných úředních textů

Úřad a jeho fungováníHybridní forma
2 990 Kč
bez DPH na osobu

Cíl kurzu

  • Pomoci úředníkům používat češtinu jako nástroj efektivní písemné úřední komunikace.
  • Přispět k dovednosti vytvářet různé typy srozumitelných úředních textů.
  • Naučit účastníky kurzu napsat úřední text běžným jazykem adresáta a zároveň právně přesně.

Kurz je určen všem úředníkům a vedoucím úředníkům územních samosprávných celků, zejména těm, kteří v rámci své pracovní agendy tvoří písemné texty. 

Kapacita prezenčního kurzu je omezena počtem míst v učebně.

Obsah kurzu

  • Typické nedostatky a chyby v úředních písemnostech (příklady z praxe).
  • Různé typy úředních textů a jejich specifika (např. rozhodnutí, dopisy, e-maily, výzvy, letáky, informace na web).
  • Zásady tvorby srozumitelných úředních textů.
  • Praktická cvičení.

Kurz volně navazuje na kurz "Čeština v úřední praxi: Obsah a forma úřední komunikace, obtížné jevy v češtině".

  • 7. 6. 2024
  • od 9:00 do 14:00
  • Hybridní

Tento kurz v dalších termínech

2 990 Kč