Tomáš Hrstka

Tomáš Hrstka

advokát, KVB advokátní kancelář

Název přednášky:

Design and build – právní ukotvení, pravidla, výhody, úskalí

Příspěvek poskytuje rámcové informace o moderním způsobu zadávání veřejných zakázek na stavební práce – o zadávání metodou Design & Build. Rozebrány budou zadavatelské postupy při zadávání metodou D&B se základními pravidly a poučkami z praxe. Po úvodu do problematiky příspěvek rozebírá zejména specifika této metody zadávání a má za cíl ukázat tuto metodu zadávání představitelům územních samospráv tak, aby se do budoucna zabránilo jejímu negativnímu vnímání a naopak byla metoda D&B využívána častěji – jsou-li pro to vhodné podmínky.

Zpět na informace o konferenci