Tomáš Hrstka

Tomáš Hrstka

advokát, KVB advokátní kancelář

Název přednášky:

Architektonické soutěže a veřejné zakázky

Příspěvek poskytuje základní informace o zadavatelských postupech při pořizování architektonických návrhů. Po úvodu do problematiky a příkladech z běžné praxe příspěvek rozebírá zejména zákonná pravidla pro realizaci soutěže o návrh – tj. zvláštní postupy zakotvené v zákoně o zadávání veřejných zakázek, které jsou speciálně připraveny právě pro výběr návrhů, typicky právě z oblasti architektury a územního plánování.

Zpět na informace o konferenci