Roman Vodný

Roman Vodný

MMR ČR

Název přednášky:

Jak bude vypadat územní plánování podle nové právní úpravy

Dne 13. července 2021 schválila Poslanecká sněmovna nový stavební zákon, který vstoupí v účinnost k 1. červenci 2023. Změny přináší i na úseku územního plánování, které je klíčovým momentem, prostřednictvím nějž obce nastavují pravidla, na základě kterých bude výstavba na jejich území probíhat. Je mu tudíž třeba věnovat důslednou pozornost. Příspěvek se zaměří na základní přehled o tom, co nová právní úprava na úseku územního plánování přináší pro obce, ale také se dotkne dalších diskutovaných témat, zejména zvažované a navrhované možnosti převést pořizování územně plánovacích dokumentací plně do samostatné působnosti obcí a krajů.

Zpět na informace o konferenci