Robin Mlynář

Robin Mlynář

advokát, KVB advokátní kancelář

Název přednášky:

Vztah zřizovatele a školy v právu a praxi

Příspěvek bude věnován v prvé části právnímu zakotvení vztahu obce, jako zřizovatele školy, platné úpravě a úskalím, které přináší jak zřizovatelům, tak i vedení škol. Zmíněné budou zejména případy spolupráce zřizovatele a školy a důsledky případných neshod. V druhé části příspěvku přednášející využije své praxe advokáta a zastupitele a poukáže na vybrané problémy, se kterými se může setkal zřizovatel ve vztahu k řediteli školy. Zapomenuty nezůstanou otázky odměňování, závaznosti pokynů zřizovatele řediteli, ale též úskalí veřejnosprávní kontroly hospodaření školy.

Zpět na informace o konferenci