Robin Mlynář

Robin Mlynář

advokát, KVB advokátní kancelář

Název přednášky:

Jak se připravit na výstavbu na území obce

Příspěvek se bude zabývat nástroji, které mají obce k dispozici pro regulaci i podporu výstavby na území obce. Za takové nástroje lze označit jak územně plánovací dokumentaci, které se věnuje předchozí blok, tak zejména nástroje typu „zásady výstavby a spolupráce s developery“ či „pravidla pro stanovení příspěvku na rozšíření infrastruktury“ a podobná. Tyto nástroje mají za cíl zvýšit právní jistotu investorů, kteří mají zájem stavět v obci konkrétní záměr, ale též zvyšují transparentnost přístupu obce v přístupu k investorům a umožňují koordinované rozšiřování zástavby v obci a související rozšiřování infrastruktury.

Zpět na informace o konferenci