Miroslav Veselý

Miroslav Veselý

ředitel odboru veřejné správy, dozoru a kontroly, MV ČR

Název přednášky:

Nejčastější pochybení obcí při výkonu samostatné působnosti

V rámci tohoto bodu budou účastníci konference seznámeni s poznatky z dozorové a kontrolní činnosti Ministerstva vnitra. Budou prezentována nejčastější pochybení při konání zasedání zastupitelstev, pořizování zápisů ze zasedání zastupitelstev. Dále budou prezentovány poznatky Ministerstva vnitra v oblasti odměňování členů zastupitelstev obcí, nakládání s nemovitým majetkem či plnění povinností dle informačního zákona. Obsahem příspěvku bude také shrnutí zkušeností z výkonu dozoru nad zákonností obecně závazných vyhlášek.

Zpět na informace o konferenci