Jan Brož

Jan Brož

advokát, KVB advokátní kancelář

Název přednášky:

Postavení obce při povolování staveb

V létě letošního roku byl schválen nový stavební zákon a byl vyhlášen ve Sbírce zákonů jako zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon. Současně s ním byl vyhlášen též doprovodný změnový zákon č. 284/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona. Obec jako územní samosprávný celek vystupuje v rámci řízení podle stavebního zákona stávajícího i budoucího hned v několika rolích. Obce vystupují nejen jako významný vedlejší účastník všech územních řízení na svém území, ale taktéž jako významný investor a vlastník nemovitých věcí na svém území. Cílem tohoto příspěvku je poskytnout základní informace o tom, co se pro obce mění a co jim nový stavební zákon přináší. To vše doplněné závěrečnou úvahou, co a proč jim mohl přinést a třeba (i bohužel/bohudík) nepřinesl.

Zpět na informace o konferenci