Jan Brož

Jan Brož

advokát, KVB advokátní kancelář

Název přednášky:

Stavební právo – včera, dnes a možná zítra?

V loňském roce byl schválen tzv. nový stavební zákon a byl vyhlášen ve Sbírce zákonů jako zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon. Současně s ním byl vyhlášen též doprovodný změnový zákon č. 284/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona. Tato právní úprava představovala dílčím způsobem revoluci v oblasti veřejného stavebního práva. Ani ne rok ode dne jeho platnosti ovšem byla předložena ze strany Ministerstva pro místní rozvoj do meziresortního připomínkového řízení zásadní novelizace tohoto zákona, a to především co do principů, na kterých byl založen. Cílem tohoto příspěvku je poskytnout komparativní pohled – stávající stavební zákon, nový stavební zákon a připravovaná novelizace – na vybrané instituty a aspekty veřejného stavebního práva, které jsou pro obce významné.

Rozšiřování optického připojení pohledem veřejného stavebního práva

Rozšiřování optického připojení je jedním z významných předpokladů pro digitalizaci České republiky. V rámci příspěvku se autor věnuje problematice rozšiřování optického připojení jako veřejné infrastruktury, a to z pohledu veřejného stavebního práva. Je přitom podstatný rozdíl, zda dochází k budování zcela nových sítí „na zelené louce“, nebo k výměně stávajících sítí. Autor poukazuje na to, že právní úprava obsažená jak ve stávajícím stavebním zákoně, tak i v novém stavebním zákoně je do značné míry modifikována ustanoveními liniového zákona. Příspěvek tedy poskytuje základní představu o tom, jak zákonně postupovat při realizaci optického připojení a nač si v těchto procesech dát pozor.

Zpět na informace o konferenci