Jakub Joklík

Jakub Joklík

vedoucí oddělení metodiky dozoru odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra

Název přednášky:

Sbírka právních předpisů ÚSC a některých správních úřadů

V bloku Sbírka právních předpisů ÚSC a některých správních úřadů:

V rámci tohoto bodu bude účastníkům konference představena nová právní úprava vyhlašování právních předpisů obcí a krajů včetně návrhu informačního systému Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů. Účastníci budou seznámeni zejména s hlavními cíli nové právní úpravy a s rozsahem zveřejňovaných aktů (vč. příslušných metadat). Dále bude účastníkům konference představen postup při vyhlašování příslušného právního předpisu obce či kraje (administrativní úkony při vyhlašování právního předpisu).

V bloku Odpadové vyhlášky:

V rámci tohoto bodu budou účastníci konference seznámeni s poznatky z dozorové činnosti Ministerstva vnitra v oblasti odpadových vyhlášek, zejména budou prezentovány nejčastější dotazy obcí při tvorbě příslušných vyhlášek. Dále budou účastníci konference upozorněni na problematické oblasti nové odpadové legislativy, kterým je při tvorbě příslušných vyhlášek věnovat zvýšenou pozornost.

Zpět na informace o konferenci