Jakub Joklík

Jakub Joklík

vedoucí oddělení metodiky dozoru odboru veřejné správy, dozoru a kontroly, MV ČR

Název přednášky:

Sbírka právních předpisů ÚSC – první zkušenosti

V rámci tohoto bodu bude účastníkům konference představen nový informační sytém Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů – základní informace, charakteristika, funkcionality. Účastníkům budou dále prezentovány první zkušenosti z provozu příslušného informačního systému, zejména se jedná o počet doposud zveřejněných právních předpisů vč. jejich skladby či nejčastější pochybení při zveřejňování právních předpisů ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů.

Zpět na informace o konferenci