David Sláma

David Sláma

pověřen řízením sekce veřejné správy a eGovernmentu, MV ČR

Název přednášky:

Co pro vás připravujeme

Příspěvek bude zejména o uvažovaných změnách zákona o obcích a struktuře přenesené působnosti na submikroregionální úrovni. Dotkne se také plánovaných změn ve vzdělávání úředníků ÚSC, které MV ČR považuje za velmi důležité pro zlepšení chodu veřejné správy. Krátce se zmíní také o využití geolokačních dat mobilních operátorů pro rozvoj veřejné správy a o systému otevřených dat. V neposlední řadě zazní informace o revolučních změnách v oblasti datových schránek a informační kampani eGovernmentu, která bude tyto změny komunikovat veřejnosti.

Zpět na informace o konferenci