Zastupitel

 • Výsledky voleb do zastupitelstev obcí

  Seznam zvolených zastupitelů a pořadí náhradníků

 • Vznik a zánik mandátu

  Od kdy se stávám zastupitelem a kdy jím přestávám být

 • Odpovědnost zastupitele

  Co mi hrozí, když se něco pokazí

 • Práva a povinnosti

  Co smím a co musím

 • Co zastupitel dělá?

  Co budu jako zastupitel dělat

 • Odměňování zastupitelů

  Co za to mohu dostat

 • Další nároky zastupitelů

  Co ještě za to mohu dostat

 • Odchodné

  Co dostanu při skončení funkce

 • Orgány obce a jejich pravomoci

 • Neslučitelnost funkcí

  Které činnosti se neslučují s funkcí zastupitele