E-shop

Stavební právo KOMPLET

30 237,90 Kč včetně DPH

Podmínky služby Stavební úřady KOMPLET

Poskytovatel se zavazuje umožnit klientovi účast na níže uvedených 6 vzdělávacích kurzech. Každého kurzu se mohou zúčastnit až 4 osoby určené klientem.

Poskytovatel se zavazuje nabídnout klientovi po dobu trvání služby alespoň jeden termín s dostatečnou kapacitou účastníků pro každý kurz. Termíny budou klientovi nabízeny zde.

Služba je poskytována po dobu určitou, a to na dobu 6 měsíců od okamžiku objednání. V případě, že by poskytovatel nenabídl klientovi v uvedené době alespoň 1 termín pro každý kurz, doba čerpání služby se prodlužuje tak, aby uvedená nabídková povinnost provozovatele byla splněna.

Poskytovatel dále po výše uvedenou dobu umožňuje klientovi (zaregistrovaným uživatelům klienta) přístup k dalším službám poradnaproobce.cz - klient má možnost neomezeně a bez jakékoliv dodatečné platby vyhledávat v databázi zpracovaných dotazů a odpovědí a dále má možnost pokládat písemné dotazy spojené se stavebním právem. Podmínky čerpání těchto služeb se řídí obchodními podmínkami.

Poskytovatel se v rámci služby zavazuje klientovi v pravidelných 14denních intervalech zasílat newslettery s aktuální problematikou dotýkající se stavebního práva.

Kurzy v tomto produktu

Akreditováno
Stavební právo v praxi obcí: Nový stavební zákon

Stavební právo v praxi obcí: Nový stavební zákon

Více
Akreditováno
Územní plánování na úrovni obcí

Územní plánování na úrovni obcí

Více
Akreditováno
Povolování staveb od A do Z

Povolování staveb od A do Z

Více
Nové stavební právo v otázkách a odpovědích

Nové stavební právo v otázkách a odpovědích

Více
Akreditováno
Stavební právo v praxi obcí: Černé stavby, dodatečné povolení

Stavební právo v praxi obcí: Černé stavby, dodatečné povolení

Více
Jednotné environmentální stanovisko stručně a přehledně

Jednotné environmentální stanovisko

Více
  Zpět do e-shopu