V databázi máme 3 306 zodpovězených dotazů

Stavební právo v praxi obcí: Nový stavební zákon

Akreditováno MVStavební právo

Cíl kurzu

  • Seznámit zastupitele a úředníky územních samosprávných celků s novou právní úpravou stavebního práva - zákonem č. 283/2021 Sb., který postupně nabývá účinnosti.
  • Upozornit na nejdůležitější změny, které uvedený zákon přináší.
  • Porovnat starou a novou právní úpravu.

Kurz je určen všem, kteří při výkonu své funkce nebo pracovní agendy aplikují stavební zákon. Nejedná se však o vzdělávání zaměřené na začátečníky. Je zacílen spíše na ty, kteří se v oblasti stavebního práva už nějaký čas pohybují.

Obsah kurzu

  • Základní parametry, cíle a principy nového stavebního zákona.
  • Nová organizace stavební správy.
  • Změny v územním plánování.
  • Povolování staveb v jednotném povolovacím procesu.
  • Kolaudace a odstraňování staveb.

Akreditace online kurzu

AK/PV-757/2023 úředník
AK/VE-376/2023 vedoucí úředník

Akreditace prezenční výuky

AK/PV-758/2023 úředník
AK/VE-377/2023 vedoucí úředník

Tento kurz v dalších termínech

2 990 Kč
2 990 Kč