Poradna pro obce Svazu měst a obcí České republiky
provozuje KVB advokátní kancelář s.r.o.
Logo Poradny pro obce

Připravili jsme pro Vás automatické vzory dokumentů k využití během mimořádných opatření (darovací smlouvu, smlouvy s dobrovolníky při zajišťování nákupů), a to zcela zdarma. Další dokumenty připravujeme.

50 dotazů ke koronaviru. Zobrazuji dotazy 21 až 30

Lze za účelem zmírnění dopadů současné situace prominout poplatníkům placení místních poplatků?
       
Lze občanům v souvislosti s výpadkem jejich příjmů poskytnout peněžitou pomoc?
       
Může hlasování zastupitelstva obce proběhnout formou per rollam?
       
Obec pronajímá prostory místním provozovnám a restauraci. S ohledem na to, že podle usnesení vlády musí zůstat zavřené, by nás zajímalo, zda jim lze odpustit nájem? Nebude takové jednání v rozporu s povinností péče řádného hospodáře?
       
Je škola povinna zajistit žákům možnost studia dálkovým způsobem?
       
Co znamená uzavření škol pro pedagogy a jiné zaměstnance škol?
       
Musí obec zajistit hlídání dětí, když bylo uzavřeno školské zařízení?
       
Má rodič dítěte nárok na náhradu platu či mzdy, když bylo uzavřeno školské zařízení?
       
Za jakým účelem je zřizován krizový štáb obce a jaké má pravomoci?
       
Náleží zaměstnanci, který je v karanténě v souvislosti s koronavirem, plat (mzda)?
       
1
2
3
4
5
Opište prosím kontrolní kód z obrázku

Počet dotazů v databázi
2760

Možnost objednání služeb Poradny pro obce s odloženou splatností

Zkušenosti z praxe AK KVB

28. března 2020
Jednou z nejčastějších otázek souvisejících s krizovými a mimořádnými opatřeními vydaných v době nouzového stavu je to, zda se může konat zasedání zastupitelstva obce. Aktuální stanovisko (k 26. 3. 2020) je takové, že standardní zasedání (s osobní účastí členů zastupitelstva na jednom místě) se konat nemohou. Přípustná jsou pouze on-line zasedání...
27. března 2020
Pomoc občanům a jiným subjektům - jak řešit nákupy pro seniory, odpuštění/prodloužení splatnosti nájemného, odklad splatnosti místních poplatků a celou řadu dalších situací...

Aktuality ze SMO

20. března 2020
ZMĚNA - Vyhrazený čas na nákupy pro seniory a nově i zdravotně postižené a zaměstnance pečovatelských služeb
17. března 2020
Kontakty na SMO ČR v období karantény. Až do odvolání nejsou z provozních důvodů zaměstnanci Svazu měst a obcí ČR v kanceláři přítomni. V případě urgentních požadavků můžete kontaktovat výkonnou ředitelku a ředitelky sekcí telefonicky. Pro běžnou agendu zůstávají kontaktní osoby nezměněny.