923

Může se neuvolněný zastupitel pojistit proti rizikům? Je možné, aby toto pojistné bylo hrazeno z prostředků obce?

Obecně platí, že záleží na každém zastupiteli, zda se chce preventivně vzhledem k výkonu veřejné funkce pojistit, či nikoliv. Nad rámec běžného odměňování za výkon veřejné funkce v souladu s úpravou zákona o obcích lze rozhodnutím zastupitelstva zastupitelům poskytnout pouze v zákoně výslovně uvedené plnění či příspěvky. Jedním z nich je i příspěvek na pojištění rizik spojených s výkonem funkce člena zastupitelstva obce. Zůstává zcela na rozhodnutí zastupitelstva dané obce, zdali tento příspěvek a v jaké výši a za jakých podmínek bude zastupitelům poskytovat. Jedná se o vyhrazenou pravomoc zastupitelstva obce.

Dotčená ustanovení právních předpisů

K tomuto dotazu se váže 1 ustanovení právních předpisů.

Chmelík

JUDr. Václav Chmelík
advokát
KVB advokátní kancelář s.r.o.

Děkuji za Váš dotaz. Pokud budete potřebovat komplexní právní služby, neváhejte se na mě obrátit.

Chmelík