KVB advokátní kancelář s.r.o.

Zkušenosti z praxe AK KVB

17. ledna 2021

V rámci zákona o místních poplatcích dochází již od 1. 1. 2021 k úpravě poplatku z pobytu, konkrétně k rozšíření „pobytů“, které nejsou předmětem poplatku. Jedná se o pobyt ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče, pokud je tento pobyt hrazenou zdravotní službou (z veřejného zdravotního pojištění), pobyt, při kterém je na základě zákona omezována osobní svoboda.

Zobrazit více ...

31. prosince 2020

Již několikrát se nám dostalo ze strany obcí vcelku netradičního dotazu, který nemířil na řešení rušení nočního klidu, ba právě naopak na postup, jak umožnit na území obce pořádat události, které by potenciálně mohly být s to narušit odpočinek jejich obyvatelům v noční době.

Zobrazit více ...

16. prosince 2020

Přes návrh Senátu odložit účinnost nové odpadové legislativy o rok poslanci setrvali na svém původním návrhu a 1. ledna 2021 tak nabývá účinnosti nový zákon o odpadech a mnoho dalších právních předpisů včetně např. změny zákona o místních poplatcích.

Zobrazit více ...

Aktuality ze SMO ČR

15. ledna 2021

Na webových stránkách Svazu se v průběhu dalších dní budete dozvídat, jak samotná města a obce mohou přispět svým občanům seniorům při registraci na očkovací termín. Některá města a obce již pomoc pro starší spoluobčany spustila...

Zobrazit více ...

06. ledna 2021

Již 30. 12. 2020 vyšel ve Sbírce soubor zákonů tzv. daňového balíčku, kterým se navyšuje rozpočtové určení daní z 23,58 % na 25,84 %. U krajů byla změna z 8,92 na 9,78 %.

Zobrazit více ...

28. prosince 2020

Ministerstvo pro místní rozvoj od 23.12.2020 začalo přijímat žádosti od obcí na dotace na rekonstrukce a přestavby veřejných budov. V rámci nového dotačního titulu je připraveno až 600 milionů korun. Žadateli mohou být obce od 3 do 10 tisíc obyvatel, které mohou žádosti posílat až do 5. března 2021.

Zobrazit více ...