701

Kdy zaniká mandát zastupitele?

Mandát zastupitele zaniká

  • odmítnutím slibu člena zastupitelstva obce nebo složením slibu s výhradou
  • dnem, kdy starosta nebo primátor a v hlavním městě Praze primátor hlavního města Prahy nebo starosta městské části obdrží písemnou rezignaci člena zastupitelstva obce na jeho mandát;
  • dnem, kdy starosta nebo primátor a v hlavním městě Praze primátor hlavního města Prahy nebo starosta městské části podá rezignaci na zasedání zastupitelstva obce;
  • úmrtím člena zastupitelstva obce,
  • dnem voleb do zastupitelstva obce,
  • dnem sloučení obcí nebo připojení obce k jiné obci;

nebo vysloví-li to zastupitelstvo nebo namísto něj ředitel krajského úřadu z důvodů

  • pravomocného rozhodnutí soudu, kterým byl člen zastupitelstva obce odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody,
  • ztráty volitelnosti,
  • neslučitelnosti funkcí.
Chmelík

JUDr. Václav Chmelík
advokát
KVB advokátní kancelář s.r.o.

Děkuji za Váš dotaz. Pokud budete potřebovat komplexní právní služby, neváhejte se na mě obrátit.

Chmelík