626

Zastupitelstvo města si vyčlenilo v rozpočtu prostředky na zateplení budovy školy a výměnu oken. Bylo provedeno poptávkové řízení v předpokládané ceně 2.000.000,- Kč a vybrána firma na stavební práce. Z došlých nabídek byla vybrána firma za nejnižší cenu 3.200.000,- Kč. Zastupitelé byli o této věci informováni a vzali toto na vědomí. Bohužel nebyla schválena cena zastupitelstvem. Dá se zpětně cena schválit? Dále byly provedeny vícepráce cca za 110.000,- Kč. I s touto cenou byli zastupitelé seznámeni, ale opět cenu zastupitelé neschválili. Je možné nějakým způsobem toto uvést do pořádku. Jak by měli zastupitelé v této věci postupovat?

Pro zobrazení odpovědi se prosím přihlašte. Pokud nemáte přihlašovací údaje, registrujte se.
Dotčená ustanovení právních předpisů

K tomuto dotazu se váže 1 ustanovení právních předpisů.

Chmelík

JUDr. Václav Chmelík
advokát
KVB advokátní kancelář s.r.o.

Děkuji za Váš dotaz. Pokud budete potřebovat komplexní právní služby, neváhejte se na mě obrátit.

Chmelík