519

Má odmítnutí mandátu (nesložení slibu) stejné právní účinky jako nezvolení, nebo naopak stejné právní účinky jako když se zastupitel vzdá mandátu až po složení slibu?

Mandát člena zastupitelstva a s ním spojená práva a povinnosti vznikají zvolením. Zákon o obcích pak požaduje, aby nově zvolený člen zastupitelstva složil slib na začátku prvního zasedání, jehož se zúčastní. Samo nesložení slibu na prvním zasedání zastupitelstva však není spojeno s žádným následkem. Teprve odmítnutí složení slibu nebo složení slibu s výhradou je sankcionováno zánikem mandátu. Mandát zastupitele obce také zaniká na základě písemné rezignace k rukám starosty. V obou případech mandát zastupitele nejdříve vznikl, ale poté zanikl. V případě nezvolení mandát zastupitele vůbec nevzniká.

Dotčená ustanovení právních předpisů

K tomuto dotazu se váže 1 ustanovení právních předpisů.

Seznam klíčových slov
Chmelík

JUDr. Václav Chmelík
advokát
KVB advokátní kancelář s.r.o.

Děkuji za Váš dotaz. Pokud budete potřebovat komplexní právní služby, neváhejte se na mě obrátit.

Chmelík