KVB advokátní kancelář s.r.o.

Zkušenosti z praxe AK KVB

20. srpna 2020

Změna žadatele o dotaci – splnění dotační podmínky. Město má dlouhodobý projekt na kompletní rekonstrukci a doplnění městského sportovního areálu, ve kterém působí místní fotbalový spolek. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vypsalo dotační titul na rekonstrukci sportovišť, avšak oprávněným žadatelem jsou právě sportovní spolky, nikoliv územní samosprávné celky.

Zobrazit více ...

31. července 2020

Poutavá přednáška na téma zákona registru smluv ve světle jeho poslední novelizace.

Zobrazit více ...

Aktuality ze SMO ČR

16. září 2020

Doporučení pro úřady k přijímání opatření proti šíření koronaviru. Vláda doporučuje, aby, pokud jde o dodržování případných zpřísněných hygienických pravidel provozu, úřady postupovaly v souladu s mimořádnými opatřeními vydanými orgány ochrany veřejného zdraví v působnosti Ministerstva zdravotnictví, resp. Ministerstva vnitra a Ministerstva obrany.

Zobrazit více ...

11. srpna 2020

KRAJSKÁ SETKÁNÍ 2020 - Tradiční Krajská setkání jsou třináctidílným maratonem jednodenních konferenčních akcí pro starostky a starosty nejen členských obcí Svazu, ale i těch nečlenských, pro které aktuální témata samospráv podávají odborníci na danou oblast. Krajská setkání proběhnou od 25. srpna do 1. října 2020 v krajských městech.

Zobrazit více ...