1964

Obec v roce 2010 prodala pozemek ze účelem výstavby rodinného domu, byla sepsána kupní smlouva a smlouva o zřízení předkupního práva jako práva věcného. Účastníci se dohodli, že pokud do 3 let nebude pravomocně povolena výstavba rodinného domu, nebo nebudou zahájeny stavební práce, může od této smlouvy obec odstoupit. Účastníci se dohodli na zřízení práva předkupního, jakožto práva věcného - vše je zapsáno v katastru nemovitostí. Do dnešního dne na pozemku nebyla provedena výstavba rodinného domu ani zahájena stavba. Je možné od této kupní smlouvy odstoupit ještě nyní po 8 letech, jaká je v tomto případě promlčecí lhůta?

Pro zobrazení odpovědi se prosím přihlašte. Pokud nemáte přihlašovací údaje, registrujte se.
Dotčená ustanovení právních předpisů

K tomuto dotazu se váže 1 ustanovení právních předpisů.

Chmelík

JUDr. Václav Chmelík
advokát
KVB advokátní kancelář s.r.o.

Děkuji za Váš dotaz. Pokud budete potřebovat komplexní právní služby, neváhejte se na mě obrátit.

Chmelík