1910

Jakými normami je upraven tzv. noční klid? Jaké pravomoci má v tomto smyslu malá obec? Můžeme v případě porušení nočního klidu volat Policii ČR?

Doba nočního klidu je regulována zákonem jako doba od 22. do 6. hodiny, přičemž porušení nočního klidu je přestupkem proti veřejnému pořádku, za jehož spáchání lze uložit pokutu 10 000 Kč.

Obce mohou prostřednictvím obecně závazné vyhlášky taxativně stanovit výjimečné případy (zejména slavnosti nebo obdobné společenské akce), při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována.

V případě porušování nočního klidu je věcně příslušný k řízení o přestupku každý obecní úřad. V případě aktuálního řešení situace, kdy existuje podezření, že noční klid je porušován, se jeví jako nejvhodnější zavolání Policie České republiky. 

Dotčená ustanovení právních předpisů

K tomuto dotazu se váže 1 ustanovení právních předpisů.

Seznam klíčových slov
Chmelík

JUDr. Václav Chmelík
advokát
KVB advokátní kancelář s.r.o.

Děkuji za Váš dotaz. Pokud budete potřebovat komplexní právní služby, neváhejte se na mě obrátit.

Chmelík