1700

Na území obce dochází k výběru místního poplatku za užívání veřejného prostranství. Tato skutečnost nebrání tomu, aby obec současně žádala nájemné za užívání téhož pozemku, je-li ve vlastnictví obce. Je však obec povinna takovýto pozemek dát do užívání formou nájmu či výpůjčky, tzn. dodržet postup daný § 39 z. č. 128/2000 Sb., o obcích? Anebo je pro zábor veřejného prostranství (i dlouhodobého – např. pro umístění lešení stavby) dostačující jednostranný souhlas obce – vlastníka nemovitosti s užitím této nemovitosti? A liší se v tomto směru postup obce jako vlastníka pozemku v případě záboru veřejné zeleně oproti zvláštnímu užívání místní komunikace (kde je vyžadován souhlas vlastníka komunikace dle § 25 z. č. 13/1997 Sb. nikoliv souhlas vlastníka pozemku….)?

Pro zobrazení odpovědi se prosím přihlašte. Pokud nemáte přihlašovací údaje, registrujte se.
Dotčená ustanovení právních předpisů

K tomuto dotazu se váže 1 ustanovení právních předpisů.

Chmelík

JUDr. Václav Chmelík
advokát
KVB advokátní kancelář s.r.o.

Děkuji za Váš dotaz. Pokud budete potřebovat komplexní právní služby, neváhejte se na mě obrátit.

Chmelík