KVB advokátní kancelář s.r.o.

Zkušenosti z praxe AK KVB

26. listopadu 2020

Obracejí se na nás obce, které mají v důsledku historického vývoje vlastnických vztahů některé své liniové stavby na pozemcích odlišných osob – často fyzických osob či právnických osob soukromého práva. Jsou-li takovými liniovými stavbami vodovody a kanalizace (tedy vodní díla), je situace zpravidla vyřešena zákonnou služebností inženýrské sítě

Zobrazit více ...

16. listopadu 2020

1. ledna 2020 nabyde účinnosti rozsáhlá novela (zákon č. 403/2020 Sb.) zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací a stavebního zákona, kterou se ale mění i další stavebněprávní předpisy a předpisy z oblasti životního prostředí.

Zobrazit více ...

06. listopadu 2020

S účinností od 30. října 2020 se ošetřovné poskytuje po celou dobu, kdy zaměstnanec pečuje o dítě mladší 10 let z důvodu uzavření škol kvůli mimořádným a krizovým opatřením.

Zobrazit více ...

Aktuality ze SMO ČR

23. listopadu 2020

To, že poklesl odbyt vytříděného papíru a plastů a rostou ceny za jejich odběr, je obcím bohužel jasné. Aby se u nich odpad nehromadil, musí sáhnout hlouběji do obecního rozpočtu. Je z tohoto bludného kruhu cesta ven?

Zobrazit více ...

19. listopadu 2020

Svaz měst a obcí ČR se obrátil na Ministerstvo průmyslu a obchodu, odbor živností a spotřebitelské legislativy s dotazem na možnou spolupráci a způsob komunikace mezi obecními a živnostenskými úřady ohledně získávání údajů o podnikatelích poskytujících ubytování na základě živnostenského oprávnění prostřednictvím internetových platforem.

Zobrazit více ...

06. listopadu 2020

Partnerská společnost Svazu měst a obcí České republiky CRIF – Czech Credit Bureau, a. s., vytvořila kalkulačku, ve které si každá obec může zjistit odhad výše svých daňových příjmů v roce 2021. Údaje v kalkulačce jsou aktualizované na základě nového odhadu Ministerstva financí ČR na předpokládanou výši inkasa daní v roce 2021.

Zobrazit více ...