KVB advokátní kancelář s.r.o.

Zkušenosti z praxe AK KVB

26. října 2020

Na naši advokátní kancelář se obrátilo město v roli veřejného zadavatele s požadavkem, zda lze nevyplacení části dotace z programu Evropské unie považovat za majetkovou újmu (resp. škodu) vzniklou na straně města a zda by mohlo město vzniklou škodu vymáhat po administrátorovi veřejné zakázky, neboť bylo zastoupeno na základě ust. § 43 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

Zobrazit více ...

09. října 2020

Vláda s účinností od 5. října 2020 opětovně vyhlásila nouzový stav, v souvislosti s ním vydala usnesení č. 392/2020 Sb., o přijetí krizového opatření, jež upravuje i zasedání zastupitelstev obcí.

Zobrazit více ...

30. září 2020

Novela trestních předpisů. Od 1. 10. 2020 nabývá účinnosti novela trestního zákoníku a dalších trestních předpisů. Zřejmě nejzásadnější změnou je zvýšení hranic škod pro kvalifikaci určitého protiprávního jednání jako trestného činu.

Zobrazit více ...

Aktuality ze SMO ČR

06. listopadu 2020

Partnerská společnost Svazu měst a obcí České republiky CRIF – Czech Credit Bureau, a. s., vytvořila kalkulačku, ve které si každá obec může zjistit odhad výše svých daňových příjmů v roce 2021. Údaje v kalkulačce jsou aktualizované na základě nového odhadu Ministerstva financí ČR na předpokládanou výši inkasa daní v roce 2021.

Zobrazit více ...

23. října 2020

Projekt ESO realizuje vzdělávání také v současném složitém koronavirovém období. Jako alternativu klasické prezenční výuky nabízí aktivity využívající internet: on-line kurzy, webináře a e-learning. Všechny tyto možnosti lze absolvovat i v pohodlí domova, např. v rámci home office. Jsou určeny jak zaměstnancům, tak voleným představitelům měst, městysů a obcí.

Zobrazit více ...

15. října 2020

Výjimka ze zákazu shromažďování více jak 6 osob se vztahuje i na výbory, komise a další obdobné orgány. Platí pro ně stejné podmínky jako pro zastupitelstva a rady.

Zobrazit více ...