1300

Může se zastupitelstvo usnést na konání tzv. pracovních schůzek zastupitelů, kde by mohli zastupitelé debatovat o důležitých tématech? Musí se jich zastupitelé účastnit?

Praxe spočívající v konání tzv. pracovních schůzek zastupitelstva obce možná je. Je ale nutné pamatovat na skutečnost, že přijímat usnesení zastupitelstvo obce může pouze na veřejných zasedáních, která byla svolána v souladu s ustanovením § 93 zákona o obcích.

Situace, kdy se členové zastupitelstva obce na pracovních schůzkách seznámí s problematikou a podklady připravovaného zasedání zastupitelstva obce, není tedy v rozporu se zákonem. Pracovní schůzky, ačkoli na nich není možné přijímat usnesení, by však neměly nahrazovat zasedání řádně svolaná. Nemělo by tedy docházet k situacím, kdy na řádně svolaném zasedání zastupitelstva obce dochází jen ke schvalování „předjednaných“ usnesení, aniž by daná problematika byla řádně projednána.

Je tedy samozřejmě možné, aby se zastupitelstvo obce usneslo, že se bude na tzv. pracovních schůzkách scházet, avšak v takovém případě je na uvážení každého člena zastupitelstva obce, zda se takových schůzek bude účastnit, či nikoliv. V zásadě se tedy jedná o stejnou situaci jako v případě řádně svolaných zasedání zastupitelstva obce – záleží na osobní politické zodpovědnosti každého zastupitele, zda se těchto zasedání bude zúčastňovat.

Chmelík

JUDr. Václav Chmelík
advokát
KVB advokátní kancelář s.r.o.

Děkuji za Váš dotaz. Pokud budete potřebovat komplexní právní služby, neváhejte se na mě obrátit.

Chmelík