1107

GDPR – co to pro naši obec a obecní úřad znamená?

Zkratka GDPR (angl. General Data Protection Regulation) znamená v češtině obecné nařízení o ochraně osobních údajů, jedná se o novou právní regulaci Evropské unie. Celý název nařízení zní následovně: „Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů“.

Jelikož se jedná o nařízení, o kterém lze obecně říci, že je přímo aplikovatelné pro jednotlivce v rámci celé Evropské unie, platí, že jsou jednotlivé články nařízení přímo závazné pro všechny, tedy i pro obce. Z velké části GDPR nahradilo obsah dosavadní právní úpravy ochrany osobních údajů v České republice, tj. zákona o ochraně osobních údajů. Zbytková úprava týkající ochrany osobních údajů, a to zejména postavení Úřadu pro ochranu osobních údajů a další nutná ustanovení s tím související, vč. drobných odchýlení, je upravena novým zákonem.

Všechny obce bez ohledu na velikost ze zákona povinně zpracovávají velké množství osobních údajů, tedy GDPR se vztahuje na všechny obce bez rozdílu. Zpracovávají je rovněž v rámci samostatné působnosti, například v souvislosti s vítáním občánků, rozesíláním sms zpráv a e-mailů o novinkách obce atp. Obec dle zákona o ochraně osobních údajů zpracovává osobní údaje, tudíž je správcem nebo zpracovatelem osobních údajů. GDPR tuto koncepci nijak zásadně nezměnilo.

Chmelík

JUDr. Václav Chmelík
advokát
KVB advokátní kancelář s.r.o.

Děkuji za Váš dotaz. Pokud budete potřebovat komplexní právní služby, neváhejte se na mě obrátit.

Chmelík