KVB advokátní kancelář s.r.o.

Zkušenosti z praxe AK KVB

15. února 2021

Na stránkách epravo.cz v sekci články je k dispozici další příspěvek Mgr. Tomáše Hrstky k zadávání veřejných zakázek s názvem „Jak je to s nepřípustným přenášením odpovědnosti za správnost a úplnost zadávacích podmínek".

Zobrazit více ...

31. ledna 2021

V prosincovém čísle měsíčníku Pro města a obce naleznete, kromě výběru zajímavých dotazů z Poradny pro obce.cz, také rozhovor s partnerem naší kanceláře JUDr. Mgr. Lukášem Váňou, Ph.D. na téma nových legislativních změn v roce 2021, které se týkají obcí a měst.

Zobrazit více ...

17. ledna 2021

V rámci zákona o místních poplatcích dochází již od 1. 1. 2021 k úpravě poplatku z pobytu, konkrétně k rozšíření „pobytů“, které nejsou předmětem poplatku. Jedná se o pobyt ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče, pokud je tento pobyt hrazenou zdravotní službou (z veřejného zdravotního pojištění), pobyt, při kterém je na základě zákona omezována osobní svoboda.

Zobrazit více ...

Aktuality ze SMO ČR

16. února 2021

Informace pro obce - konání zasedání zastupitelstev obcí od 15. února 2021. Usnesením vlády č. 125 ze dne 14. 2. 2021, publikovaným pod č. 59/2021 Sb., vyhlásila vláda na dobu od 00:00 hodin dne 15. 2. 2021 do 28. 2. 2021 včetně nouzový stav (podle čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky).

Zobrazit více ...

10. února 2021

Přinášíme vám opět monitoring legislativy a judikatury, který vzniká v rámci projektu „Efektivní řízení rozvoje obcí jako základní předpoklad efektivnosti výkonu veřejné správy a poskytování veřejných služeb z úrovně obcí“ realizovaný Svazem měst a obcí ČR(ESO).

Zobrazit více ...

15. ledna 2021

Na webových stránkách Svazu se v průběhu dalších dní budete dozvídat, jak samotná města a obce mohou přispět svým občanům seniorům při registraci na očkovací termín. Některá města a obce již pomoc pro starší spoluobčany spustila...

Zobrazit více ...