V databázi máme 3 306 zodpovězených dotazů

Stavební právo v praxi obcí: Černé stavby, dodatečné povolení

Akreditováno MVStavební právoOn-line forma
2 990 Kč
bez DPH na osobu

Cíl kurzu

  • Prezentovat účastníkům kurzu novou právní úpravu (stavební zákon č. 283/2021 Sb.), porovnat změny proti dosavadnímu stavu.
  • Upozornit je na využitelnou judikaturu týkající se postupů stavebních úřadů při nařizování odstranění tzv. černých (nepovolených) staveb a správní exekuci takových rozhodnutí.

Kurz je určen zejména úředníkům zařazených do stavebních úřadů.


Kapacita prezenčního kurzu je omezena počtem míst v učebně.

Obsah kurzu

  • Rozhodování o nepovolené či z jiného důvodu s právními předpisy rozporné („černé“) stavbě.
  • Odstranění černé stavby.
  • Výkon rozhodnutí o povinnosti odstranit černou stavbu (včetně správní exekuce na nepeněžité plnění dle správního řádu).
  • Přestupky související černými stavbami.

Kurz je součástí volného cyklu "Stavební právo v praxi obcí", který mapuje dílčí aspekty výkonu stavební správy v podmínkách základních územních samosprávných celků.

  • 10. 9. 2024
  • od 9:00 do 14:00
  • On-line

Akreditace online kurzu

připravuje se úředník
připravuje se vedoucí úředník

Akreditace prezenční výuky

připravuje se úředník
připravuje se vedoucí úředník

Tento kurz v dalších termínech

8.
listopad
2 990 Kč