V databázi máme 3 159 zodpovězených dotazů

Místní poplatky v praxi obcí: Daňová exekuce a související postupy

HospodařeníOn-line forma
2 990 Kč
bez DPH na osobu

Cíl kurzu

 • Přehledně seznámit cílovou skupinu s vybranými ustanoveními zvláštní částí daňového řádu (a to s ohledem na vzdělávací potřeby úředníků, kteří vykonávají správu místních poplatků, se zaměřením na řešení nedoplatků).
 • Praktickými radami a doporučeními pomoci předejít možným následkům nesprávného úředního postupu. 

Cílovou skupinou kurzu jsou úředníci a vedoucí úředníci územních samosprávných celků, kteří se podílejí na správě místních poplatků. Kurz lze využít také pro přípravu na zkoušku ZOZ pro oblast správy daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění.

Obsah kurzu

 • Evidence daní.
 • Pořadí úhrady daně.
 • Odpis nedoplatku pro nedobytnost.
 • Námitka.
 • Lhůta pro placení daně.
 • Způsob placení daně.
 • Způsoby vymáhání.
 • Exekuční titul.
 • Nařízení daňové exekuce.
 • Odklad a zastavení daňové exekuce.
 • Exekuční náklady.
 • Vztah daňového řádu k insolvenčnímu řízení.
 • Příklady z praxe, odpovědi na dotazy.

Vzdělávací program je součástí volného cyklu „Místní poplatky v praxi obcí“. V jeho rámci se počítá zejména s programy „Obecná část daňového řádu“, „Zákon o místních poplatcích“ nebo "Tvorba obecně závazných vyhlášek".

 • 29. 5. 2024
 • od 9:00 do 14:00
 • On-line

Tento kurz v dalších termínech

2 990 Kč