V databázi máme 3 306 zodpovězených dotazů

Územní plánování na úrovni obcí

Akreditováno MVŠkolení pro zastupiteleStavební právo

Cíl kurzu

  • Cílem kurzu je zmapovat problematiku územního plánování z pohledu obcí. 
  • Pozornost lektor věnuje nové právní úpravě (s důrazem na změny oproti "starému" stavebnímu zákonu).
  • Podstatnou součástí výuky jsou informace o aplikační praxi k jednotlivým institutům.

Kurz je určen nejen úředníkům a vedoucím úředníkům, do jejichž pracovní náplně patří územní plánování, ale také členům zastupitelstev obcí, radním a (místo)starostům.

Kapacita prezenčního kurzu je omezena počtem míst v učebně.

Obsah kurzu

  • Procesní a věcné náležitosti pořizování územního plánu se zohledněním rolí jednotlivých subjektů.
  • Územní opatření o stavební uzávěře – náležitosti, proces vydání, rizika aj.
  • Územní studie – podstata, postup pořizování.
  • Náhrada za změnu v území.
  • Smlouvy o spolupráci mezi obcemi a stavebníky (plánovací smlouvy).
  • Obce v územním řízení.
  • Další nástroje a instituty územního plánování.

Akreditace online kurzu

připravuje se úředník
připravuje se vedoucí úředník

Akreditace prezenční výuky

připravuje se úředník
připravuje se vedoucí úředník

Tento kurz v dalších termínech

2 990 Kč
2 990 Kč