V databázi máme 3 306 zodpovězených dotazů
Vladimíra Helebrantová

Vladimíra Helebrantová

Absolventka Stavební fakulty Českého vysokého učení technického. Větší část své pracovní kariéry působila na stavebním úřadu, a to jak v prvostupňovém, tak i odvolacím, krátkou dobu také na Ministerstvu pro místní rozvoj.

Lektorské činnosti zaměřené na stavební právo se věnuje od roku 2014. Spolupracuje s několika vzdělávacími agenturami. Je také lektorkou přípravných kurzů pro zkoušku zvláštní odborné způsobilosti na úseku územního rozhodování, stavebního řádu a vyvlastnění, a rovněž zkušební komisařkou pro tuto oblast. V roli zkušební komisařky působí i na České komoře autorizovaných inženýrů a techniků, kde zkouší uchazeče o autorizaci ze znalosti právních přepisů.

Je dlouholetou členkou České společnosti pro stavební právo,  kde vede její Sekci pro technické předpisy ve výstavbě. Svými články přispívá do bulletinu „Stavební právo“.

Ve vzdělávání dospělých vidí možnost předávat praktické zkušenosti, což považuje za jeden z nejlepších zdrojů informací.

Kurzy lektora

20.
srpen

Nové stavební právo v otázkách a odpovědích

On-line formaŠkolení pro zastupiteleStavební právo
1 990 Kč
15.
říjen

Stavební právo v praxi obcí: Nové požadavky na výstavbu

On-line formaAkreditováno MVStavební právo
2 990 Kč
5.
prosinec

Stavební právo v praxi obcí: Nové požadavky na výstavbu

On-line formaAkreditováno MVStavební právo
2 990 Kč
16.
prosinec

Nové stavební právo v otázkách a odpovědích

On-line formaŠkolení pro zastupiteleStavební právo
1 990 Kč