V databázi máme 3 306 zodpovězených dotazů
Michal Bouška

Michal Bouška

Advokát, který se v rámci své právní praxe v KVB advokátní kanceláři průběžně věnuje celé škále právních odvětví, což zúročuje i při poskytování právního poradenství územním samosprávným celkům. Vystudoval právo na Právnické fakultě Masarykovy univerzity a zároveň politologii na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Již během studií vykonával odbornou praxi mimo jiné na Ústavním soudu a v nevládní organizaci poskytující poradenství občanské společnosti.

V rámci KVB advokátní kanceláře se zabývá právními aspekty poskytování dotací na národní i unijní úrovni, včetně zastupování klientů při obraně proti krácení dotací a v řízení o odvodu za porušení rozpočtové kázně. Dále se zaměřuje na problematiku územního plánování, v rámci níž pravidelně zastupuje klienty v soudních řízeních o návrhu na zrušení územního plánu či jeho změny a poskytuje poradenství při vypořádání námitek a připomínek k návrhu nové územně plánovací dokumentace. V advokátní praxi se věnuje také dalším procesům z oboru stavebního práva (včetně řízení o dodatečném povolení stavby), široké agendě práva územních samosprávných celků a právu životního prostředí (včetně problematiky posuzování vlivů na životní prostředí; procesy EIA a SEA).

V oblasti výše uvedených témat publikuje a vystupuje na odborných seminářích či konferencích. Je spoluautorem komentáře k zákonu o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Znalosti z oblasti práva pak uplatňuje i jako člen kontrolního výboru. Kurzy lektora

19.
září

Územní plánování na úrovni obcí

Hybridní formaAkreditováno MVŠkolení pro zastupiteleStavební právo
2 990 Kč
4.
prosinec

Územní plánování na úrovni obcí

Hybridní formaAkreditováno MVŠkolení pro zastupiteleStavební právo
2 990 Kč