Zákon o svobodném přístupu k informacím

Délka přednášky: 47 min. 26 sec.
Cena: 0 Kč

Právo na informace - neustálé trápení obcí (?)

Mgr. Lukáš Rothanzl, advokát

Prezentace se věnuje otázkám rozsahu působnosti zákona o svobodném přístupu k informacím (co vše je nutno vyřizovat v režimu tohoto zákona), jakož i vybraným aktuálním otázkám rozsahu informační povinnosti obcí (co vše je nutno poskytnout a v jakých případech/z jakých důvodů lze naopak žádost odmítnout). Pozornost bude věnována též zamyšlení nad problematikou zneužití práva na informace ze strany žadatelů, tj. otázkou tzv. šikanózních žádostí.

Poskytování informací obcemi pohledem judikatury

JUDr. Adam Furek, Ministerstvo vnitra ČR

Prezentace popisuje aktuální judikaturu, v níž se správní soudy vyjádřily ke specifickým podmínkám poskytování informací obcemi. Pozornost je věnována poskytování informací zastupitelům, informování o zaměstnancích obce, pořizování a zveřejňování zvukových a obrazových záznamů z jednání zastupitelstva, poskytování zápisů a usnesení apod.