Vybrané aspekty rozšiřování optického připojení

Délka přednášky: 30 min. 40 sec.
Cena: 0 Kč

Rozšiřování optického připojení perspektivou investora

Mgr. Michal Frankl, ředitel divize Strategie a podpora podnikání, člen představenstva CETIN

Obsahem přednášky je představení plánů CETINu ohledně modernizaci jeho sítě.
Společnost CETIN, člen skupiny PPF a správce největší telekomunikační infrastruktury v ČR, si dala za cíl do roku 2027 připojit 1 mil. domácností na optickou síť. CETIN buduje vyspělou datovou síť, na které své služby (internet, TV, hlas) nabízí více než 20 poskytovatelů. CETIN svou síť přivádí do bytových i rodinných domů ve městech i obcích.

Rozšiřování optického připojení pohledem veřejného stavebního práva

JUDr. Jan Brož, Ph.D., advokát, KVB advokátní kancelář s.r.o.

Rozšiřování optického připojení je jedním z významných předpokladů pro digitalizaci České republiky. V rámci příspěvku se autor věnuje problematice rozšiřování optického připojení jako veřejné infrastruktury, a to z pohledu veřejného stavebního práva. Je přitom podstatný rozdíl, zda dochází k budování zcela nových sítí „na zelené louce“, nebo k výměně stávajících sítí. Autor poukazuje na to, že právní úprava obsažená jak ve stávajícím stavebním zákoně, tak i v novém stavebním zákoně je do značné míry modifikována ustanoveními liniového zákona. Příspěvek tedy poskytuje základní představu o tom, jak zákonně postupovat při realizaci optického připojení a nač si v těchto procesech dát pozor.

Výstavba optické sítě v obci Lelekovice

Aleš Mikauš, starosta obce Lelekovice

Starosta obce Lelekovice ve svém vstupu přibližuje očekávání a přípravy obce na modernizaci telekomunikační infrastruktury společnosti CETIN a.s. O tom jak je důležité kvalitní internetové připojení pro obyvatele a co vše z pohledu obce tento proces obnáší.