Vybrané aspekty komunálních voleb

Délka přednášky:
Cena: 0 Kč

Mgr. Bc. Tomáš Auer, Advokátní kancelář KVB