Veřejné zakázky z pohledu obcí

Délka přednášky: 1 hod. 18 min. 23 sec.
Cena: 0 Kč

Kartelové jednání – jak se bránit

JUDr. Hynek Brom, 1. místopředseda ÚOHS

Prezentace odpovídá na otázky, jak poznat a odhalit kartelovou dohodu, tak, aby jste se nestali obětí kartelové dohody, kterou bez vašeho vědomí uzavřou uchazeči o veřejnou zakázku.

Nejčastější pochybení z pohledu ÚOHS

Mgr. Michal Kobza, ředitel odboru veřejných zakázek ÚOHS

Přednáška ukazuje nejčastější pochybení zadavatelů veřejných zakázek a jak se těmto pochybení při zadávání vyhnout.

Rozostřená linie mezi koncesemi a běžným pachtem či nájmem

Mgr. Tomáš Hrstka, advokát se specializací na veřejné zakázky

Příspěvek shrnuje stávající právní východiska pro rozpoznávání koncesí, dává je do kontextu s dostupnou rozhodovací praxí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a pokouší se alespoň základně vymezit nové definiční znaky koncese. Podle takto vymezených definičních znaků by pak měl být každý představitel obce schopen poznat, zda si svého pachtýře či nájemce v konkrétní situaci může vybrat sám, či zda tak musí učinit prostřednictvím formalizovaného zadávacího řízení.