Trestná činnost zastupitelů – na co si dávat pozor

Délka přednášky: 1 hod. 14 min. 56 sec.
Cena: 0 Kč

Trestná činnost zastupitelů – na co si dávat pozor

JUDr. Martin Richter, Ministerstvo spravedlnosti

Prezentace navazuje na téma z minulého ročníku, v rámci kterého byly představeny základní principy vyvozování trestní odpovědnosti v územní samosprávě. Zatímco loňský rok byl orientován na představení obecných pravidel, letošní vystoupení se zaměřuje na konkrétní kazuistiku. V úvodu vystoupení věnuje pozornost aktualitám v aplikační praxi orgánů činných v trestním řízení při interpretaci povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře v kontextu obecního zřízení, krajského zřízení a zákona o hlavním městě Praze. Následně se věnuje posledním případům řešeným Nejvyšším soudem ČR týkajícím se rozhodování v orgánech územní samosprávy. Nakonec představuje východiska pro chápání škody na majetku územní samosprávy, a to opět s ilustrací na soudní rozhodovací praxi.