Sbírka právních předpisů ÚSC – první zkušenosti

Délka přednášky: 26 min. 39 sec.
Cena: 0 Kč

Mgr. Jakub Joklík, vedoucí oddělení metodiky dozoru odboru veřejné správy, dozoru a kontroly, Ministerstvo vnitra

V rámci tohoto bodu bude účastníkům konference představen nový informační sytém Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů – základní informace, charakteristika, funkcionality. Účastníkům budou dále prezentovány první zkušenosti z provozu příslušného informačního systému, zejména se jedná o počet doposud zveřejněných právních předpisů vč. jejich skladby či nejčastější pochybení při zveřejňování právních předpisů ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů.