Rekodifikace stavebního práva – co přinese obcím

Délka přednášky: 35 min. 14 sec.
Cena: 0 Kč

Proč potřebujeme nové stavební právo

Ing. Klára Dostálová, ministryně pro místní rozvoj

Příspěvek je zaměřen na nejpalčivější problémy v oblasti stavebního práva, zejména povolování staveb a možnosti jejich řešení v souvislosti s připravovaným novým stavebním zákonem. 

Pohled zástupce SMO ČR

Mgr. František Lukl, MPA, předseda SMO ČR

Prezentace shrnuje pohled SMO ČR k reformě stavebního zákona a zdůrazňuje nedostatky v ní obsažené.