Připravované změny v činnosti ÚSC

Délka přednášky: 18 min. 48 sec.
Cena: 0 Kč

Ing. Mgr. David Sláma, ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy, Ministerstvo vnitra

Příspěvek se týká uvažovaných změn zákona o obcích a struktuře přenesené působnosti na submikroregionální úrovni. Dotýká se také plánovaných změn ve vzdělávání úředníků ÚSC, které Ministerstvo vnitra považuje za velmi důležité pro zlepšení chodu veřejné správy. Krátce se zmiňuje také o využití geolokačních dat mobilních operátorů pro rozvoj veřejné správy a o systému otevřených dat. V neposlední řadě informuje o revolučních změnách v oblasti datových schránek a informační kampani eGovernmentu, která bude tyto změny komunikovat veřejnosti.