Připravovaná právní úprava ve vztahu k územním samosprávným celkům

Délka přednášky: 32 sec.
Cena: 0 Kč

Připravovaná právní úprava ve vztahu k územním samosprávným celkům

JUDr. Jan Kněžínek, Ph.D., ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády

Prezentace představuje některé z připravovaných návrhů zákonů, z nichž některé mají vazbu na činnost a fungování obecní a krajské samosprávy. Jde zejména o novelu Ústavy a s ní související novelu zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu a návrh zákona o ochraně oznamovatelů (whistleblowing). Jsou popsány základní instituty nové právní úpravy. V rámci novely zákona o NKÚ jsou uvedeny základní rozdíly mezi vládním návrhem zákona (sněm. tisk č. 360) a poslaneckým návrhem zákona (sněm. tisk č. 230). Zároveň se prezentace věnuje navrhované právní úpravě lobbování (lobbing), do jejíhož režimu se nyní nenavrhuje zahrnout též krajské a obecní samosprávy, k čemuž by mohlo dojít případně v budoucnu až na základě vyhodnocení budoucí praxe zákona.