Videa

Jednotný standard územně plánovací dokumentace

VIDEO

Jednotný standard územně plánovací dokumentace

Ing. Roman Vodný, Ph.D.

Nové stavební právo perspektivou nové vlády

VIDEO

Nové stavební právo perspektivou nové vlády

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D.

Jak moc nové bude nakonec nové stavební právo perspektivou obcí?

VIDEO

Jak moc nové bude nakonec nové stavební právo perspektivou obcí?

JUDr. Jan Brož, Ph.D.

Veřejná prostranství – specifikace a praktické poznatky

VIDEO

Veřejná prostranství – specifikace a praktické poznatky

Mgr. et Mgr. Michal Bouška

Odstraňování vraků z pozemních komunikací

VIDEO

Odstraňování vraků z pozemních komunikací

Mgr. Petr Malíšek

Právní aspekty komunitní energetiky

VIDEO

Právní aspekty komunitní energetiky

Mgr. Robin Mlynář

Odpovědné zadávání veřejných zakázek – zákonné zakotvení, základní myšlenky a východiska

VIDEO

Odpovědné zadávání veřejných zakázek – zákonné zakotvení, základní myšlenky a východiska

Mgr. Anna Holešovská

Odpovědné zadávání veřejných zakázek

VIDEO

Odpovědné zadávání veřejných zakázek

Mgr. Tomáš Hrstka

Zásadní novinky ve veřejné správě z pohledu ministra vnitra

VIDEO

Zásadní novinky ve veřejné správě z pohledu ministra vnitra

Mgr. Bc. Vít Rakušan

Daň z nemovitosti - aplikační nejasnosti a aktuální výkladové problémy

VIDEO

Daň z nemovitosti - aplikační nejasnosti a aktuální výkladové problémy

Mgr. Lukáš Rothanzl

Poznatky z dozorové praxe MV k OZV o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

VIDEO

Poznatky z dozorové praxe MV k OZV o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

Mgr. Jakub Joklík

Korupční jednání zastupitelů

VIDEO

Korupční jednání zastupitelů

JUDr. Martin Richter, Ph.D.

Legislativní otázky v oblasti výstavby vysokorychlostního internetu

VIDEO

Legislativní otázky v oblasti výstavby vysokorychlostního internetu

Mgr. Michal Frankl

Správa na úseku veřejného stavebního práva

VIDEO

Správa na úseku veřejného stavebního práva

JUDr. Aleš Mácha, Ph.D.

Nové možnosti telematiky a získávání dotací

VIDEO

Nové možnosti telematiky a získávání dotací

Ing. Lubomír Šembera

Pozemní komunikace v praxi obcí a obecních úřadů

VIDEO

Pozemní komunikace v praxi obcí a obecních úřadů

Ing. Josef Švajgl

Pozemní komunikace v praxi krajského úřadu

VIDEO

Pozemní komunikace v praxi krajského úřadu

JUDr. David Švec

Komunitní energetika – začátek nové cesty

VIDEO

Komunitní energetika – začátek nové cesty

Mgr. Lukáš Černík