Postupné zavádění BIM (informační model budovy)

Délka přednášky: 30 min. 7 sec.
Cena: 0 Kč

Postupné zavádění BIM (informační model budovy)

Tomáš Prokeš, Česká agentura pro standardizaci

Přednáška Tomáše Prokeše seznamuje účastníky se základními aspekty BIM (Building Information Modeling/Management), stavu naplňování vládou schválené Koncepce zavádění metody BIM v ČR a připravovaných pilotních projektech. Kromě výše zmíněného prezentace představuje účastníkům i zamýšlené kroky ve vzájemné spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu, které má zavedení koncepce v gesci, Českou agenturou pro standardizaci, jež se podílí na realizaci převážné většiny definovaných opatření a Svazem měst a obcí České republiky, tak abychom společnými silami připravili dotčené subjekty na zavedení metody BIM do praxe.