Nový stavební zákon - je opravdu čeho se bát?

Délka přednášky: 33 min. 55 sec.
Cena: 0 Kč

Nový stavební zákon – je opravdu čeho se obávat?

JUDr. Jan Brož, Ph.D., advokát KVB advokátní kanceláře s.r.o.

Příspěvek se věnuje vybraným aspektům nového stavebního zákona perspektivou obcí. Nový stavební zákon vyvolává celou řadu emocí a je podrobován značné kritice, což může vyvolávat otázky, zda skutečně je namístě se jej obávat, nebo je možné jej jako nové řešení veřejného stavebního práva akceptovat. Cílem tohoto příspěvku je tedy srovnat stávající a novou právní úpravu a poukázat na kritická místa nové právní úpravy.