Místní poplatky

Délka přednášky: 59 min. 36 sec.
Cena: 0 Kč

Poplatek za zhodnocení pozemku – problémy při aplikaci

Mgr. Robin Mlynář, advokát

Prezentace je věnována stručnému rozboru problematického znění zmocňovacího ustanovení zákona o místních poplatcích, a to zejména problém při aplikaci pojmu „stavební pozemek“, například v případě omezení koeficientem zastavitelnosti, existujícím připojením, sousedstvím jiného vlastníka... Dále pak problémům z praxe, kdy obce své OZV upravují nad rámec zákonného zmocnění (splatnost, definují si zhodnocení apod.). V závěru je stručně poukázáno na nedostatky právní úpravy i po novelizaci od 1. 1. 2020.

Poslední novela zákona o místních poplatcích

JUDr. Zdeňka Jirásková, vedoucí oddělení správních činností a poplatků MF ČR

Pozornost je věnována především zařazení místního poplatku (za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace) do soustavy místních poplatků. Dále je upozorněno na zásadní změny v oblasti místních poplatků, které byly provedeny novelou zákona o místních poplatcích s účinností od 1.1.2020. Podrobněji je vysvětlen zejména nový místní poplatek z pobytu, který nahradil poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt a poplatek z ubytovací kapacity.