Jak vytvořit prostor pro malé stavebníky i velké developery?

Délka přednášky: 45 min. 37 sec.
Cena: 0 Kč

Jak se připravit na výstavbu na území obce

Mgr. Robin Mlynář, advokát, KVB advokátní kancelář s.r.o.

Příspěvek se zabývá nástroji, které mají obce k dispozici pro regulaci i podporu výstavby na území obce. Za takové nástroje lze označit jak územně plánovací dokumentaci, tak zejména nástroje typu „zásady výstavby a spolupráce s developery“ či „pravidla pro stanovení příspěvku na rozšíření infrastruktury“ a podobná. Tyto nástroje mají za cíl zvýšit právní jistotu investorů, kteří mají zájem stavět v obci konkrétní záměr, ale též zvyšují transparentnost přístupu obce v přístupu k investorům a umožňují koordinované rozšiřování zástavby v obci a související rozšiřování infrastruktury.

Jsem stavebník a chci na území obce stavět

Ing. Tomáš Kadeřábek, ředitel Asociace developerů

Z pohledu stavebníka přicházejícího do dané obce je klíčové, aby příslušná územně plánovací dokumentace poskytovala veškeré potřebné informace o možnosti provést připravovaný stavební záměr. Dobře připravený územní plán umožní rychlou orientaci stavebníka a zároveň umožní obci se jasně vyjádřit k předkládanému záměru.

Zkušenosti obce Opatovice nad Labem s výstavbou na území obce

Ing. Pavel Kohout, starosta obce Opatovice nad Labem