Jak přistupovat k územnímu plánování – doporučení z ministerstva

Délka přednášky: 20 min. 22 sec.
Cena: 0 Kč

Ing. Roman Vodný, Ph.D., ředitel odboru územního plánování, Ministerstvo pro místní rozvoj

Územní plánování je nástroj pro racionální rozvoj určitého území. Je to trvalá, soustavná a komplexní činnost. Činnost, která je dělena mezi státní správu a samosprávu, která musí dbát na hospodárné a účelné využívání území a dosažení kompromisu nad budoucím využitím a uspořádáním území. Příspěvek se věnuje hlavním nástrojům, které územní plánování má k dispozici. Důraz klade na nástroje na úrovni obcí, zejména pak územní plán, a rozdělení kompetencí v tomto procesu. Tedy zejména ty situace, kdy má (musí mít) hlavní slovo samospráva a do procesu intenzivně a aktivně vstupuje a kdy naopak nikoliv. Příspěvek se zabývá aktuálně platným právním stavem, tedy stavebním zákonem z roku 2006 s případnými odkazy do nového stavebního zákona z roku 2021.