Co přinese rekodifikace stavebního práva obcím

Délka přednášky: 12 min. 46 sec.
Cena: 0 Kč

Mgr. Pavel Drahovzal , místopředseda SMO ČR

Mgr. Pavel Drahovzal ve svém příspěvku navazuje a doplňuje Ing. Marcelu Pavlovou a společně se zaměřují na jeden z nejdůležitějších zákonů tohoto volebního období – nový stavební zákon. Nový stavební zákon bude nabývat účinnosti postupně, úplná účinnost je nastane 1. července 2023. Zákon provádí reformu veřejné stavební správy, zrychluje a zefektivňuje pořizování územně plánovací dokumentace a povolovací procesy a zohledňuje nové technologie, zejména digitalizaci a elektronizaci veřejné správy.