Co mohou územní samosprávy očekávat v letošním roce za novou legislativu

Délka přednášky: 29 min. 22 sec.
Cena: 0 Kč

Co mohou územní samosprávy očekávat v letošním roce za novou legislativu

Mgr. Michal Franěk, náměstek sekce legislativní Ministerstva spravedlnosti ČR

Příspěvek představuje novinky z legislativy pro územní samosprávy, například zjednodušení procesu prodeje jednotky vlastníka, který porušuje své povinnosti způsobem omezujícím výkon práv ostatních vlastníků. 

Co mohou územní samosprávy očekávat v letošním roce za novou legislativu

JUDr. Jiří Kapras, ředitel odboru střetu zájmů Ministerstva spravedlnosti ČR

Obsahem příspěvku je primárně informace pro veřejné funkcionáře o oznamovací povinnosti dle § 12 odst. 2 zákona o střetu zájmů (povinnosti podat tzv. průběžné oznámení) za kalendářní rok 2019 mj. v kontextu řízení o návrhu na zrušení zákona o střetu zájmů (jeho částí) vedených před Ústavním soudem, a to se zaměřením na požadovaný obsah oznámení, identifikaci rozhodného období a určení zákonné lhůty. Součástí příspěvku je také předestření statistik, struktury a vývoje přestupkové činnosti na úseku střetu zájmů v uplynulých letech.