Poradna pro obce - právní rada hned

Pojištění měst a obcí

Dotazník pro pojištění majetku a odpovědnosti obcí

1. Základní informace

2. Seznam pojištěných osob (např. příspěvkové organizace, ...)

3. Seznam míst pojištění

3. Rozsah pojištění odpovědnosti za újmu

Obecná odpovědnost (včetně vlastnictví, držby nebo jiného oprávněného užívání nemovitosti, následných finančních škod, náhrady nákladů vynaložených zdravotní pojišťovnou a věcí zaměstnanců):

Odpovědnost za újmu způsobenou vadou výrobku nebo předanou vadně provedenou prací

Zničené životní prostředí

Škody z vlastnictví pozemních komunikací

Odpovědnost za škodu způsobenou rozšířením nebo přenosem nakažlivé choroby lidí - salmonely

Výkon veřejné moci

Výkon funkce zastupitelů

Činnost školských, kulturních a dalších jiných organizací

Věci převzaté a užívané

6. Předpokládaná doba pojištění

7. Škodní průběh za posledních 3 roky

Rok:
Výše škody:
Příčina škody:

8. Zvláštní požadavky k pojistné ochraně

Prohlašuji, že v dotazníku uvedené skutečnosti se poskytují výlučně pro potřebu pojišťovny spojenou s hodnocením pojistných rizik, zpracováním nabídky pojištění a příp. i pojistné smlouvy. Prohlašuji, že uvedené údaje jsou úplné a pravdivé.