869

Může finanční výbor obce kontrolovat, v jaké výši jsou vypláceny mzdy a odměny zaměstnancům obce?

Ano, v rámci kontroly hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce se finanční výbor, podle našeho názoru, může s osobními údaji (tzn. i s výší platu) zaměstnanců obce seznamovat. Kontrola odměňování zaměstnanců obce je tedy možná. Jinými slovy, finanční i kontrolní výbor je oprávněn za účelem této kontroly seznamovat se i bez souhlasu subjektů údajů s relevantními osobními údaji, má oprávnění seznamovat se s takovými osobními údaji zaměstnanců obce i bez jejich souhlasu, které se přímo vztahují ke kontrole hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce (v případě finančního výboru), resp. s kontrolou zákonnosti postupu obce (v případě výboru kontrolního).

Dotčená ustanovení právních předpisů

K tomuto dotazu se váže 1 ustanovení právních předpisů.

Seznam klíčových slov
Chmelík

JUDr. Václav Chmelík
advokát
KVB advokátní kancelář s.r.o.

Děkuji za Váš dotaz. Pokud budete potřebovat komplexní právní služby, neváhejte se na mě obrátit.

Chmelík